Hamradalen

- en dal i världsklass

I Hamradalen, platsen för en grundläggande del av svensk industrihistoria, håller vi just nu på att tillsammans med Botkyrka Kommun lägga grunden utvecklingen för framtidens Tumba. Med stora ytor för att skapa moderna kontor med närheten till Tumba centrum och knutpunkten Tumba Station finns här strålande förutsättningar att skapa ett blomstrande område där företag och människor kan utvecklas – med naturen som närmsta granne.

En levande knutpunkt

Hamradalen är en mötesplats för både människor och företag. Via Tumbas pendeltågs- och busstation reser mer än 20 000 människor per dygn, medan regionaltågen från Stockholm Syd och Södertälje Syd samt direkttåget till Arlanda ger goda möjligheter att ta sig vidare i landet och världen. Huddingevägen ger snabb åtkomst till E4 och E20, medan de många cykelstråken gör det enkelt att välja cykeln.

Byggd på innovation

Hamradalens historia av ledande industriföretag skapar en solid plattform för teknik- och innovationsbaserade företag. Redan idag arbetar 1300 människor här på världsledande företag som Alfa Laval och De Laval. Med avancerad forskning på internationell nivå är detta ett centrum för kunskap och utveckling, något som understöds av att både Svensk Museitjänst och Kunskapsskolan ligger i området.

Naturnära puls

Hamradalen erbjuder en lyckad kombination av ett urbant område nära kollektivtrafik och service, samtidigt som man är granne med ett vackert lantligt naturliv. Närheten till Sabis restaurang gör att det är enkelt att få en bra lunch innan man ger sig ut för att njuta av de vidsträckta grönområdena på en promenad, eller får lite mer pulshöjande träning i gymmet och sporthallen. Och för den som vill slipa på backhanden passar den närbelägna tennishallen förstås utmärkt.

Utveckling

I Hamradalen är du nära både stad och land. Närheten till pendeltågen och bussar gör platsen till en naturlig knutpunkt, medan de omgivande naturområdena bidrar till att skapa en vacker och avkopplande miljö.

I Hamradalen, där svensk industrihistoria har skapats, driver Revelop tillsammans med Botkyrka Kommun ett utvecklingsarbete för framtidens Tumba.

Här vill vi skapa en plats där företag och människor kan utvecklas – med naturen som närmaste granne. Här kan vi erbjuda befintliga kontors-, lager- och industribyggnader samtidigt som en generös byggrätt på dryga 100 000 kvm kan skapa förutsättningar för skräddarsydda lösningar som uppförs på vår egen mark, inom befintlig detaljplan.

Med goda grannar så som Alfa Lava, Svensk Museitjänst, Botkyrka kommun och Kunskapsskolan, kommer nya etableringar att skapa ett av södra Stockholms största affärskluster, granne med historisk jordbruksmiljö och världsledande företag inom forskning och utveckling.

Hyr lokal

Kommunikationer

Hela 1 100 000 av Storstockholms invånare bor inom 30 minuters pendlingsavstånd från Tumba. Till Tumba Centrum är det bara 550 meter – där hittar man ett rikligt utbud av restauranger och butiker.

Kollektivtrafik

Pendeltåg från Tumba station.

Turtätheten är cirka 10 minuter i högtrafik.

Regional- och lokalbussar stannar

vid Tumba station.

Bil

Cirka 5 km till E4/E20 från Tumba via länsväg 258.

26 minuter till Stockholm City och 19 minuter till Södertälje.

Cykel

Väl anslutande cykelbanesystem.

Flyg

50 minuter till Arlanda flygplats.

En dag i Hamradalen …

07:49

Med gott om parkeringar och nära till både pendeltåg och buss har du lätt att ta dig till jobbet – utan stress.

12:03

Dags för en riktigt god och vällagad lunch på närbelägna Sabis – och sen en snabb shoppingrunda i Tumba Centrum.

16:00

Möte i stora konferensrummet – med vy ut över de vackra ängarna.

18:15

Varför inte avrunda dagen med lite tennis? Du slår till på en dubbel med tre kolleger.

… är en dag i världsklass.

I gott sällskap

Du hittar många intressanta företag i Hamradalen, vilket innebär spännande möjligheter till synergier.

I Korthet

Fastighetsbeteckning

Tumba 7:150

Fastighetsägare

Revelop

Adress
Hans Stahles väg 7,
147 41 Tumba

Modern teknik
Besöksparkering
Fiberanslutning
Mötesrum
Restaurang
Sporthall
Gym
Tennishall
Närhet till Tumba centrum

Revelop bygger på en hållbar grund

Solceller

Den 1500 kvadratmeter stora solcellsparken i Tumba är ett bra exempel på våra långsiktiga hållbarhetsinitiativ med rejäl utväxling – den producerar omkring 255 MWh varje år.

Bikupor & fågelholkar

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete har vi placerat två bikupor i Hamradalen. Det innebär att sammanlagt 80 000 bin jobbar hårt för att öka pollineringen i närområdet, vilket ger positiva effekter på den lokala floran och faunan. Till det kommer ett antal fågelholkar som gör att ännu fler kan flytta in.

En hållbar stadsutveckling

Vår målsättning är att utveckla platser som bidrar till hållbara stadsmiljöer. Därför är vi aktiva i dialoger och samarbeten med många typer av aktörer i frågor som berör hållbar stadsutveckling. I stället för att ta ny mark i anspråk arbetar vi mot förtätning, och har som målsättning att enbart exploatera på redan hårdgjorda ytor. Våra utvecklingsprojekt ska bidra till att platser blir attraktivare och lockar människor att både leva och verka där.

Frågor eller funderingar? Vi finns här för dig

Vi arbetar för att vardagen ska fungera så smidigt som möjligt för dig. Om du skulle stöta på något problem eller bara har en fråga, tveka inte att kontakta oss!

Vane Kostovski

Förvaltningsansvarig

Sofia Segolsson

Fastighetskoordinator

Thomas Jonasson

Uthyrnings- & marknadschef

Vi är inget vanligt fastighetsbolag

Vi på Revelop tror på att tänka om, på att hitta nya användningsområden för att ge bortglömda platser och fastigheter nytt liv. Vi tror på att återutveckla, genom att skapa platser där människor trivs medan de lever, verkar och bor. Platser som helt enkelt fungerar. Att se framtiden i det förflutna är unikt – och givetvis det allra bästa sättet att bygga klimatsmart. Vi utgår från det befintliga för att kunna skapa förtätning och utveckling i stadsmiljöer, ta fram attraktiva och livs-kraftiga platser utan att behöva ta ny mark i anspråk.

Vi menar att det arbete vi utför och de investeringar vi gör inte grundas på kortsiktiga beslut eller kortsiktiga vinster utan ska vara långsiktiga och sträcka sig bortom en enskild hyresaffär och bortom vårt fastighets-ägande. Vår uttalade strategi är att utveckla våra fastigheter och förlänga byggnadernas liv. Vi ser det som vårt bidrag till att lägga grunden för ett nytt, mer hållbart samhälle.

Lika viktigt är att våra fastigheter och närområde är trygga, hälsosamma och inspirerande. Vi ska bidra till att platser blir attraktivare så att människor vill verka och leva där. Det kan handla om att utveckla områden på ett balanserat sätt för att skapa miljöer som lever dygnet runt, estetiska val som vackra byggnader och gröna ytor, eller trygghetsskapande åtgärder som belysning och väktare.